??? Zongpeng Li: HomePage
  Zongpeng Li     
Graduate students:
 • Rong Jiang (MSc, 2016-)
 • Zijun Zhang (PhD, 2015-)
 • Rui Zhu (PhD, 2014-) (co-supervised with Di Niu at University of Alberta)
 • Sijia Gu (MSc, 2014-2016)
 • Akshita Tyagi (MSc, 2014-2016)
 • Shunyi Xu (MSc, 2014-)
 • Wei Fang (MSc, 2014-2016)
 • Maryam Soleimani (MSc, 2014-)
 • Yuhui Lin (MSc, 2014-2016)
 • Ruiting Zhou (PhD, 2014-)
 • Yao Zhao (MSc, 2013-2015)
 • Linquan Zhang (PhD, 2012-2016)
 • Haoming Fu (MSc, 2012-2014)
 • Tongjie Zhang (PhD, 2009-2014) (co-supervised with Rei Safavi-Naini)
 • Ming He (MSc 2011-2013)
 • Ruiting Zhou (MSc 2010-2012) (co-supervised with Carey Williamson)
 • Tang Xiahou (MSc 2010-2012)
 • Shambhavi Srinivasa (MSc 2009-2011) (co-supervised with Carey Williamson)
 • Ajay Gopinathan (PhD 2006-2011)
 • Shreya Maheshwar (MSc 2008-2010)
 • Song Zhang (MSc 2008-2010)
 • Parthasarathy Ramanujam (MSc 2007-2009) (co-supervised with Lisa Higham)
 • Phillipa Gill (MSc 2005-2007) (co-supervised with Anirban Mahanti)

 • Post-doc fellows:
 • Xunrui Yin (2013-2015)
 • Nissan Lev-tov (2009)
 • Hanan Shpungin (2009-2011) (co-hosted with Carey Williamson)

 • Visiting students:
 • Gang Xu (2015-2016, visiting from Beijing University of Post and Telecommunications)
 • Jing Wang (2015, visiting from Wuhan University)
 • Kai He (2015, visiting from Wuhan University)
 • Xiaoyu He (2015, visiting from China University of Petroleum)
 • Xunrui Yin (2012, visiting from Fudan University, Shanghai, China)
 • Wei Huang (2011, visiting from University of Hong Kong)
 • Fajun Chen (2009, visiting from National University of Defense Technologies, Changsha, China)
 • My Links |  Contact Info |  Email Me